Rena, kontrollerade miljöer

Vi vet hur viktigt det är att säkerställa att era känsliga och kritiska verksamhetsmiljöer är skyddade från skadliga partiklar i luft samt på golv och alla former av ytor. Genom att implementera en lösning för föroreningskontroll på marknivå och teknik för desinficering av luften skapas tillsammans med era befintliga SOP:er en helhetslösning för effektiv kontamineringskontroll.