Noopli är antimikrobiella, tvättbara mattor för kontamineringskontroll av alla känsliga och kritiska miljöer. Genom sin unika kombination av polymeriskt ultraslätt ytskikt, antimikrobiella silverjoner och rätt sammansatta materiallager fångas, behålls och minskas skadliga partiklar som annars riskerar att spridas vidare i miljön.

Noopli fångar upp, behåller och reducerar fot- och hjulburna livskraftiga och icke-livsdugliga partiklar, vilket möjliggör ett effektivt mikrobiologiskt och fysiskt föroreningsskydd.