PDU

PDU:er är konstruerade för att tillhandahålla tillförlitlig, kraftdistribution tillsammans
med mycket noggrann övervakning och styrning för IT-utrustning i datacentret.
Optimera och utnyttja all tillgänglig kraft och kontrollera de driftsutgifter som är förknippade med att driva ett
datacenter.

IP-övervakade PDU:er kan:
-styra och kontrollera varje port
-utföra fjärrkontroller och sekventiell återställning av varje server
-begränsa tillgången av port(ar)
-hantera temperatur och fuktighet i miljömässigt hänseende
-ge information och möjligheter att optimera energiförbrukningen och dess kostnader för CO2-utsläpp.