NanoStrike® är den patenterade teknologin som driver Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion. Denna plasmabaserade nanoteknik utplånar alla luftburna mikroorganismer vid kontakt. NanoStrike dödar och deaktiverar patogener på nanosekunder utan att skapa skadliga biprodukter. Det gör teknologin unik. NanoStrike utgör därför första linjens skydd mot virus, bakterier och sporer.
Tekniken är helt säker för människa och miljö.

Just nu pågår en treårig klinisk studie på Novaerus teknologi initierad av Karolinska Institutet. Studien omfattar 45 000 patienter och bedrivs på sju svenska sjukhus.
Novaerus Portabla Luftdesinfektionsenheter

Novaerus luftdesinficerande enheter är medicinskt certifierade och högeffektiva i alla situationer där man önskar partikelreducera och infektionskontrollera inomhusmiljön. Teknologins effekt är vetenskapligt belagd och eliminerar urskillningslöst patogener, mildrar odörer och neutraliserar miljöföroreningar i luft.