Cannon

Cannons entré i ”skåpbranschen” startade redan 1978, då man började förse Englands försvarsindusti med ett antal specifika tekniska lösningar gällande i första hand utomhusskåp men senare också lösningar för inom-
husbruk.
Under mitten av 80-talet utvecklade man 19” & 23”-skåp för att möta önskemålet av standard-produkter och naturligtvis komma in på större marknader. I 1990 produktsortiment expanderades utbudet till att även erbjuda olika utomhusskåpslösingar samt EMC och IP skåp.

Man kom också i egen regi utveckla ett övervakningssystem
-Cannon Guard

Under sent 90-tal etablerade Cannon Group produktionsenheter i norra Europa och Nord Amerika
Här hittar du alla tänkbara lösningar för skåp- och säkerhetslösningar, allt från modulära och permanenta datahallar till utomhusskåp.

Produkter